EPISODE 4: SAMMEN FOR KLIMA

FOR Å FÅ TIL ET GRØNT SKIFTE MÅ ALLE I REGJERINGEN JOBBE SAMMEN, men de andre er for treige. Jeg tar med meg en ekspertgjeng i møte med tine sundtoft for å prøve å overbevise henne om at vi må handle nå. FOR Å FÅ IGANG RESTEN BRUKER JEG ESSET I ERMET.

Alt som trengs er litt politisk vilje. I ryggen har vi tusenvis frivillige.
— Klimakunnskapsminister Torbjørn Grønn Isaksen

I EPISODEN MØTER VI:

 • Torbjørn Grønn Isaksen, klimakunnskapsminister
 • Tine Sundtoft, klimaminister
 • Naomi Røkkum, Norges ungdomsdelegat til klimaforhandlingene
 • Mari Gjengedal og Nina Taugbøl, Spire
 • Kaja Irene Mathisen og Synnøve Gimse, KFUK-KFUM Global
 • Ingrid Skjoldvær, Natur og Ungdom
 • Hanne Sofie Lindahl og Hanna-Marie Titland Sørensen. Changemaker

Om episoden

Når Norge snakker om kutt i klimagassutslipp skjermes ofte oljeindustrien. I norsk politikk og økonomi snakker man ofte om fastlandsøkonomien og oljeøkonomien som adskilte. Dette gir manglende samsvar mellom Norges internasjonale klimaforpliktelser og utviklingen i våre nasjonale utslipp. Norge må også ta inn over seg at våre faktiske utslipp er større enn det statistikkene viser. Mesteparten av utslipp knyttet til olje forekommer når den brennes. Norge eksporterer mye av oljen ut av landet. Olje som brennes utenfor Norges grenser blir ikke regnet som norske utslipp. Moralsk sett må Norge være klar på at oljeeksporten som er grunnlaget for rikdommen vår bidrar til langt større utslipp enn utslippene knyttet til produksjon og transport.

En overgang må innebære endringer i hele samfunnet og ha et gjennomgående fokus på klimajobber i alle sektorer. Det finnes et stort potensiale for å skape nye klimavennlige jobber i det norske samfunnet, både innenfor fornybar energi og grønn industri, men også i andre sektorer. Alle jobber som bidrar til kutt av klimagassutslipp er klimajobber.


EPISODE 3: KLIMAFORHANDLINGENE

Det forhandles i fn for å få på plass en klimaavtale, men verdens ledere sliter litt med å bli enige. heldigvis har jeg massevis av politisk vilje til å få det hele i havn. eksperter gir meg råd om hva en avtale må inneholde, og hvordan vi kan få alle land til å bli bidra.

Det grønne klimafondet er faktisk oppkalt etter meg det!
— Klimakunnskapsminister Torbjørn Grønn Isaksen

 

 

I EPISODEN MØTER VI:

 • Torbjørn Grønn Isaksen, klimakunnskapsminister
 • Hanne Sofie Lindahl, leder i Changemaker
 • Naomi Røkkum, Norges ungdomsdelegat til klimaforhandlingene

Om episoden

FNs klimakonvensjon stadfester at alle land har ansvaret for verdens klima, men enkelte land har mer ansvar enn andre. Klimaendringene er skapt av de rike landene, men rammer de fattigste hardest. Det er ingen tvil om at verden nå må bli enige om en avtale som gjør at vi når to-gradersmålet, men hvem skal bidra med hva? Grønn Isaksen ser nærmere på hva som kan være Norges, og ikke minst hans rolle i arbeidet med å få på plass en rettferdig og bindende avtale.


EPISODE 2: KLIMAUTDANNING

Min jobb er å få det vi vet om klima over i handling. hvis vi skal få til det grønne skiftet må vi gi unge mennesker mulighet til å utdanne seg til et bærekraftig arbeidsmarked. men hva slags kompetanse trenger vi?

Jeg må vise regjeringa at alt henger sammen. Jobber, utdanning, økonomi og batteri.
— Klimakunnskapsminister Torbjørn Grønn Isaksen

 

I episoden møter vi:

 • Torbjørn Grønn Isaksen, klimakunnskapsminister
 • Stian Seland, leder i LNU - Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Sissel Engblom, seniorarkitekt i Asplan Viak
 • Torjus Bolkesjø, professor i fornybar energi, NMBU
 • Vegard Bøe, student fornybar energi, NMBU
 • Oskar Aalde, student fornybar energi, NMBU

 

Om episoden

2 av 3 unge vil at klimakutt skal tas i Norge, og de ønsker seg en utdanning som gjør dem klare til å komme ut i klimavennlige jobber. Skal vi skape disse nye arbeidsplassene må vi ha en storstilt satsing på både grunnutdanning og høyere utdanning som gir den kunnskapen og kompetansen som trengs i et grønt arbeidsmarked. I denne episoden ser klimakunnskapsminister Torbjørn på hvilke grep han må ta for å sikre at dagens unge får det som de vil.


EPISODE 1: KLIMAJOBBER

SOM HELT FERSK klimakunnskapsminister ER DET MYE Å TA TAK I. TUSENVIS AV MENNESKER MISTER JOBBEN I OLJEBRANSJEN. JEG MÅ FINNE UT AV HVA VI SKAL LEVE AV ETTER OLJA.

100 000 KLIMAJOBBER - NULL STRESS!
— Torbjørn Grønn Isaksen, klimakunnskapsminister

I Episoden MØTER VI

 • Torbjørn Grønn Isaksen, nyvalgt klimakunnskapsminister 
 • Thina Saltvedt, senior oljeanalytiker i Nordea
 • Andreas Ytterstad, Concerned Scientists, forfatter av boka 100 000 klimajobber
 • Bussjåfør Egil

 

Om episoden

Norge må komme seg ut av oljeavhengigheten. I stedet for å satse på en næring som uansett kommer til å ta slutt er det viktig at vi allerede nå satser på klimavennlige jobber som kan skape verdier for Norge i fremtiden.

Det mangler ikke på teknologiske løsninger eller kunnskap om alvoret av klimaendringene. Det er likevel et manglende samsvar mellom Norges internasjonale klimaforpliktelser og utviklingen i våre nasjonale utslipp. De siste 25 årene har klimautslippene fra olje- og gassektoren nesten doblet seg. Det er her vi må ta de største kuttene.

Norge sitter i dag på kapitalen, kompetansen og naturressursene som er nødvendige for å ta del i det grønne skiftet. Det eneste som trengs er politisk vilje. Og det er nettopp massevis av politisk vilje vår nye klimakunnskapsminister Torbjørn Grønn Isaksen har.